Tilmelding

2024

Så er der åbent for tilmelding til Musikskoledage i Tivoli 2024 – det største landsdækkende arrangement for musik- og kulturskoleelever i Danmark. 

Lørdag 4. maj og søndag 5. maj 2024

Tilmeldingsfrist: Tirsdag 21. november 2023

Følgende kriterier ligger til grund for programlægningen

At det samlede koncertprogram bliver varieret

At alle rettidigt tilmeldte musik- og kulturskoler søges repræsenteret

At alle regioner og landsdele i videst muligt omfang bliver ­repræsenteret

Alle rettidigt tilmeldte ensembler får besked ultimo december 2023.  

Herefter vil der blive opkrævet et deltagergebyr på kr. 2.300,- pr. ­ensemble (betalingsfrist: 5. februar 2024) Det endelige program vil blive udsendt sidst i marts 2024.

Med venlig hilsen

Dan Johnsen, projektleder

Praktisk info

  • For at opnå, at flest muligt får den placering i programmet, de ønsker, vil vi bede jer om at indtaste: Foretrukken dag + evt. scene + spilletidspunkt. 
  • Besætning skal beskrives nøje: Antal for hver instrumenttype!
  • Ensemblerne vil blive programlagt under hensyntagen til de enkelte sceners kapacitet og beliggenhed.
  • Musikskoledage i Tivoli afholder alle nødvendige udgifter i forbindelse med leje af baggear; klaver, guitar-/ basforstærkere, trommesæt samt sanganlæg + lys på udvalgte scener. 
  • Evt. keyboards medbringer ensemblerne selv.
  • Tivoli stiller lydfolk til rådighed på Tivolis egne scener.

Vi forventer, at musik- og kulturskolernes ensembler i samarbejde med Tivolis personale medvirker til en optimal afvikling af ­arrangementet.

En del af DMK

Musikskoledage i Tivoli har tidligere haft -sekretariat hos MUSIK & UNGDOM. 

Pr. 1. juli 2023 er projektet blevet en del af landsorganisationen DMK. 

Musikskoledage i Tivoli har ønsket at blive en del af DMK for at styrke projektets udvikling og synlighed, da der er et stigende behov for at styrke børn og unges musikalske fællesskaber og deltagelsesmuligheder.