Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Musikskoledage i Tivolis dataansvar:

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan Musikskoledage i Tivoli behandler persondata. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger, dataansvarlig:

Musikskoledage i Tivoli er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med dansk lovgivning på området.

Kontaktperson: Dan Johnsen, projektleder
Adresse: Farvergade 27A, 3. sal, DK-1463 København K
CVR: 4007 3205
Telefon: 4292 3116
E-mail: dj@dmkskoler.dk

Formål med behandling af personoplysninger:

Musikskoledage i Tivoli behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlig grund kan f.eks. være:

 • Musikskoledage i Tivolis berettigede interesse i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav Behandling med samtykke

Formål med behandling af deltageroplysninger:

 • Projektets deltagerhåndtering, herunder opkrævning af deltagergebyr.
 • Som led i projektets aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

Behandling af personoplysninger:

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

1)

Oplysninger om ansatte: 

Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

2)

Deltageroplysninger: 

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn på skole, adresse, tilmeldelsesdato, telefonnummer, og e-mailadresse

Indsamling af information:

Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i visse tilfælde kan der være andre kilder som fx:

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn/honorar.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser såsom

 • Udøvelse af relevante aktiviteter
 • Afholdelse af arrangementer samt andre aktiviteter

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid bede om at trække det tilbage.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Musikskoledage i Tivoli gemmer personoplysninger i op til 3 år.

Dine rettigheder

 • Som den registrerede har du ret til at anmode om følgende:
 • At få adgang til og få ændret dine persondata
 • At få slettet persondata
 • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data. Du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
 • Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom.

Revidering af privatlivspolitikken

Musikskoledage i Tivoli forbeholder sig ret til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik.

Senest opdateret: 12. december 2023

Musikskoledage i Tivolis dataansvar:

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan Musikskoledage i Tivoli behandler persondata. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger, dataansvarlig:

Musikskoledage i Tivoli er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med dansk lovgivning på området.

Kontaktperson: Dan Johnsen, projektleder
Adresse: Farvergade 27A, 3. sal, DK-1463 København K
CVR: 4007 3205
Telefon: 4292 3116
E-mail: dj@dmkskoler.dk

Formål med behandling af personoplysninger:

Musikskoledage i Tivoli behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlig grund kan f.eks. være:

 • Musikskoledage i Tivolis berettigede interesse i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav Behandling med samtykke

Formål med behandling af deltageroplysninger:

 • Projektets deltagerhåndtering, herunder opkrævning af deltagergebyr.
 • Som led i projektets aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

Behandling af personoplysninger:

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

1)

Oplysninger om ansatte: 

Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

2)

Deltageroplysninger: 

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn på skole, adresse, tilmeldelsesdato, telefonnummer, og e-mailadresse

Indsamling af information:

Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i visse tilfælde kan der være andre kilder som fx:

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn/honorar.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser såsom

 • Udøvelse af relevante aktiviteter
 • Afholdelse af arrangementer samt andre aktiviteter

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid bede om at trække det tilbage.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Musikskoledage i Tivoli gemmer personoplysninger i op til 3 år.

Dine rettigheder

 • Som den registrerede har du ret til at anmode om følgende:
 • At få adgang til og få ændret dine persondata
 • At få slettet persondata
 • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data. Du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
 • Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom.

Revidering af privatlivspolitikken

Musikskoledage i Tivoli forbeholder sig ret til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik.

Senest opdateret: 12. december 2023

Cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.