Tidslinje

No. År Titel/dato Antal deltagere

 

(anslået)

1. 1990 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 20. maj 1.300
2. 1991 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 12. maj 1.300
3. 1992 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 24. maj 1.400
4. 1993 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 9. maj 1.500
5. 1994 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 8. maj 1.600
6. 1995 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 7. maj 1.700
7. 1996 MGK Festival i Tivoli, lørdag 11.maj
Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 12. maj

1.800

8. 1997 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 4. maj 2.400
9. 1998 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 17. maj 1.700
10. 1999 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 9. maj 2.400
11. 2000 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 21. maj 2.600
12. 2001 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 20. maj 3.500
13. 2002 Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 2. juni 3.500
14. 2003 Musikskolernes KORdag i Tivoli, lørdag 24. maj
Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 25. maj

3.000

15. 2004 Musikskolernes KORdag i Tivoli, lørdag 15. maj
Musikskolernes Dag i Tivoli, søndag 16. maj

4.000

16. 2005 Musikskolernes Dage i Tivoli, lørdag 21. maj
Musikskolernes Dage i Tivoli, søndag 22. maj

4.000

17. 2006 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 20. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 21. maj

5.000

18. 2007 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 2. juni
Musikskoledage i Tivoli, søndag 3. juni

5.000

19. 2008 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 31. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 1. juni

4.500

20. 2009 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 6. juni
Musikskoledage i Tivoli, søndag 7. juni

3.500

21. 2010 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 12. juni
Musikskoledage i Tivoli, søndag 13. juni

6.000

22. 2011 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 18. juni
Musikskoledage i Tivoli, søndag 19. juni

4.000

23. 2012 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 28. april
Musikskoledage i Tivoli, søndag 29. april

5.600

24. 2013 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 4. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 5. maj

5.000

25. 2014 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 3. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 4. maj

6.400

26. 2015 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 2. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 3. maj

5.500

27. 2016 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 30.april
Musikskoledage i Tivoli, søndag 1. maj

5.500

28. 2017 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 6. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 7. maj

5.500

29. 2018 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 5. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 6. maj
6.000
30. 2019 Musikskoledage i Tivoli, lørdag 25. maj
Musikskoledage i Tivoli, søndag 26. maj
5.500
31. 2020 Aflyst pga. COVID-19 0
32. 2021 Musikskoledage i Tivoli 6. juni
Musikskoledage i Tivoli 7. juni
2.300
  Total Antal deltagere 1990 – 2020 109.600