Om Musikskoledage

MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI er fortsat det største, årlige arrangement for alle landets musikskoleelever.

I 2021 bliver der deltagelse af 3500 musikskoleelever fordelt på 150 ensembler – musik fra 10 scener!

I løbet af de to musikskoledage afvikles altså 150 koncerter – på Tivolis egne scener, samt de scener vi selv opsætter rundt omkring i Den Gamle Have.

Vi er meget stolte over den mangeårige tilslutning og opbakning til musikskoledagene; her har elever, lærere og ledere en chance for at vise hinanden, forældre, politikere – og i øvrigt hele befolkningen – hvad musikskoleundervisning kan føre til.

Projektet MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI afholder – ved hjælp af en blanding af deltagerbetaling og fondsstøtte – udgifterne til leje af ekstra sceneopbygninger, ”baggear”; klaver, guitar-/ basforstærkere, trommesæt samt sanganlæg og lys på udvalgte scener.

Tivoli stiller hvert eneste år sine egne scener, med tilhørende lyd- & lysteknikere, vederlagsfrit til rådighed, ligesom både ledelse og administration altid giver en stor og grundig hjælp med planlægning og afvikling.

Arrangementet gennemføres ved hjælp af en stor, frivillig arbejdsgruppe.

MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI er et selvstændigt projekt med sekretariat hos Musik & Ungdom, og bliver i 2021 støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Danmarks Radio-Symfoniorkesters Fond, Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Familien Hede Nielsen Fonden, Juni Fonden, Gangstedfonden, Knud Højgaards Fond, Lemvig-Müller Fonden, Ole Kirk’ s Fond, Simon Spies Fonden, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond, Toyota-Fonden, Tømmerhandler Johannes Fogs fond og William Demant Fonden.

MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI planlægges af en styregruppe, der udspringer af musikskolemiljøet.

Medlemmerne er: Michael Møller (Rudersdal Musikskole), Torben Puggaard (Helsingør Musikskole), Clara Vuust (Roskilde Kulturskole) og Anne Turner (Vordingborg Musikskole).