Om Musikskoledage

Fra Musikskolernes Dag til MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI

 Idéen til Musikskolernes Dag i Tivoli kom – meget naturligt – fra en gruppe musikskolefolk, der i 1989 dannede en koordinationsgruppe, kontaktede Tivoli og mødte stor opbakning til projektet.

Næste skridt var et møde med musikskolerne i Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

De daværende Amtsmusikudvalg samt enkelte fonde og legater ydede den nødvendige økonomiske støtte.

Fra denne spæde begyndelse, med musik fra tre scener, er projektet i løbet af de følgende 30 år vokset til at være musikskolelivets største, årlige event for alle landets musikskoler; Danmarks eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever – en hel weekend med over 250 koncerter overalt i Tivoli.

I 2018 var der deltagelse af næsten 6000 musikskoleelever fordelt på 16 scener.

I løbet af musikskoledagene afvikles alle disse koncerter på Tivolis egne scener, samt på specialbyggede scener, som projektet selv opsætter rundt omkring i Den Gamle Have.

 MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI 2018 blev overværet af over 50.000 tilskuere – heraf mange internationale gæster.

Deltagerantallet har igennem de seneste år været stigende, og der er hvert år stor tilslutning til musikskoledagene; her har elever, lærere og ledere en chance for at vise hinanden, forældre, politikere – og i øvrigt hele befolkningen – hvad musikskoleundervisning kan føre til.

MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI afholder udgifterne til leje af ekstra scener, ”baggear”, sanganlæg/lys ved hjælp af en blanding af deltagerbetaling og fondsstøtte

Tivoli stiller sine egne scener, med tilhørende teknikere vederlagsfrit til rådighed, ligesom både ledelse og administration hjælper med planlægning & afvikling.

Arrangementet gennemføres ved hjælp af en stor, frivillig arbejdsgruppe.

 MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI er et selvstændigt projekt med sekretariat hos

Musik & Ungdom, og blev i 2018 støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden,

BUPL´s Solidaritets- og Kunstpulje, Det Obelske Familiefond, 15. Juni Fonden, Gangstedfonden, Lemvig-Müller Fonden, Nordea-fonden, Ole Kirk’ s Fond,

Simon Spies Fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, Toyota-Fonden og Tuborgfondet.

 MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI planlægges af en styregruppe, som kontinuerligt arbejder med events & kanter, som afspejler musikskoleområdets udvikling; eksempelvis sidste års ”singer-songrwriter-arrangement”.

Medlemmerne er: Michael Møller (Rudersdal Musikskole),Torben Puggaard (Helsingør Musikskole), Clara Vuust (Roskilde Kulturskole) og Anne Turner (Vordingborg Musikskole).