Invitation 2022

Din musikskole indbydes hermed til at deltage ved Musikskoledage i Tivoli 2022.
Musikskoledagene foregår lørdag d. 7. maj & søndag d. 8. maj, med musik fra 14 scener.
Musikskoledage i Tivoli er fortsat det største landsdækkende arrangement for musikskoleelever i
Danmark.

Afvikling
For at opnå den bedste placering beder vi om ønsker vedr. foretrukken dag + evt. scene + spilletidspunkt.
Besætning skal beskrives nøje: antal for hver instrumenttype!
Ensemblerne vil blive programlagt under hensyntagen til de enkelte sceners kapacitet og
beliggenhed.
Musikskoledage i Tivoli afholder alle nødvendige udgifter i forbindelse med leje af baggear;
klaver, guitar-/ basforstærkere, trommesæt samt sanganlæg + lys på udvalgte scener.
Evt. keyboards medbringer ensemblerne selv.
Tivoli stiller vederlagsfrit lydfolk til rådighed på Tivolis egne scener.
Vi forventer, at musikskoler og ensembler i samarbejde med Tivolis personale medvirker til en
optimal afvikling af arrangementet.

Kriterier for programlægningen:
• At det samlede koncertprogram bliver varieret
• Alle rettidigt tilmeldte musikskoler søges repræsenteret
• “Regional spredning” – ensembler fra samtlige landsdele
• Hensyntagen til Tivolis scener.

Tilmelding senest mandag den 23. november 2021 på www.musikskoledageitivoli.dk

Alle rettidigt tilmeldte ensembler får besked ultimo december.
Herefter vil der blive opkrævet et deltagergebyr på kr. 2.200,- pr. ensemble
(betalingsfrist: 7. februar 2022), og det endelige program forudses at ligge færdigt i marts 2022.

Rabat for medlemmer af Musik & Ungdom
Medlemmer af Musik & Ungdom vil automatisk få kr. 500,- i rabat på det først tilmeldte ensemble.
Ved medlemskab kan der desuden opnås rabat ved deltagelse i både Orkesterfestivalen og KorProjekt.
Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til christina@musik-ungdom.dk