Til de danske Musik- & Kulturskoler.

Musikskoledage i Tivoli 2022 bliver afholdt i weekenden 7. & 8. maj

INVITATION udsendes i uge 42.

Med venlig hilsen Dan Johnsen, projektleder