Til de danske Musik- & Kulturskoler:

INVITATION til Musikskoledage i Tivoli 2021, lørdag d. 5. juni & søndag d. 6. juni, udsendes i uge 45.

CORONA-restriktioner kan muligvis medføre, at afviklingen af Musikskoledage i Tivoli 2021 bliver anderledes end de tidligere år.

Eksempelvis vil der desværre blive tale om færre scener og begrænsninger i forhold til antal deltagere i de enkelte ensembler.

Det skal dog ikke forhindre, at I tilmelder jer som I plejer og vi i fællesskab gennemfører et flot og spændende arrangement!

Vi håber på alle deltageres forståelse for – og medvirken til – et anderledes Musikskoledage i Tivoli

Det endelige program bliver offentliggjort i april måned.

Med venlig hilsen

Dan Johnsen

projektleder