Musikskoledage i Tivoli 2020 aflyses pga. COVID 19

Styregruppen for Musikskoledage i Tivoli har valgt at aflyse Musikskoledage i Tivoli 2020, som skulle have været afviklet den 6. og 7. juni 2020. Begrundelsen for aflysningen er følgende:

1.) Det er styregruppens opfattelse, at arrangementets størrelse og karakter indgår i kategorien ”større forsamlinger”, som regeringen har valgt et forbud imod frem til den 1. september 2020. Vi er klar over, at begrebet ”større forsamlinger” endnu ikke er præcist defineret af regeringen, men mener ikke, der kan herske tvivl om, at Musikskoledage i Tivoli indgår i denne kategori.

2.) En af forudsætningerne for et vellykket Musikskoledage i Tivoli er ligeledes det store forarbejde og den forberedelse, som foregår ude på landets musik- og kulturskoler op til dagene i Tivoli. Denne forudsætning mener styregruppen ikke mere er tilstede, da der endnu ikke er vished om, hvornår musik- og kulturskolerne igen kan åbne.

Vi er naturligvis utroligt kede af denne aflysning, og vil nu gå i gang med at afvikle økonomien i projektet. Vi er i løbende dialog med de fonde, som har valgt at støtte projektet i år og afventer tilbagemeldinger fra dem om eventuelle løsninger.

Da en del udgifter allerede er afholdt, vil der kun være mulighed for en delvis tilbagebetaling af deltagergebyret, og dennes størrelse er endnu uafklaret. Vi håber på forståelse og tålmodighed, da denne proces kan være tidskrævende.

Vores absolutte fokus lige nu er at sikre, at Musikskoledage i Tivoli vender tilbage i 2021, og at denne aflysning ikke får alvorlige økonomiske konsekvenser for projektet.

På vegne af styregruppen

Dan Johnsen, projektleder