Til de danske Musik- & Kulturskoler:

INVITATION til Musikskoledage i Tivoli 2021, lørdag d. 5. juni & søndag d. 6. juni, udsendes i uge 45.

CORONA-restriktioner kan muligvis medføre, at afviklingen af Musikskoledage i Tivoli 2021 bliver anderledes end de tidligere år.

Eksempelvis vil der desværre blive tale om færre scener og begrænsninger i forhold til antal deltagere i de enkelte ensembler.

Det skal dog ikke forhindre, at I tilmelder jer som I plejer og vi i fællesskab gennemfører et flot og spændende arrangement!

Vi håber på alle deltageres forståelse for – og medvirken til – et anderledes Musikskoledage i Tivoli

Det endelige program bliver offentliggjort i april måned.

Med venlig hilsen

Dan Johnsen

projektleder

Til de danske Musik- & Kulturskoler.

Der er nu nyt om datoerne for de næste musikskoledage.

Musikskoledage i Tivoli 2021 bliver afholdt i weekenden 5. & 6. juni

Med venlig hilsen

Dan Johnsen

projektleder

Musikskoledage i Tivoli 2020 aflyses pga. COVID 19

Styregruppen for Musikskoledage i Tivoli har valgt at aflyse Musikskoledage i Tivoli 2020, som skulle have været afviklet den 6. og 7. juni 2020. Begrundelsen for aflysningen er følgende:

1.) Det er styregruppens opfattelse, at arrangementets størrelse og karakter indgår i kategorien ”større forsamlinger”, som regeringen har valgt et forbud imod frem til den 1. september 2020. Vi er klar over, at begrebet ”større forsamlinger” endnu ikke er præcist defineret af regeringen, men mener ikke, der kan herske tvivl om, at Musikskoledage i Tivoli indgår i denne kategori.

2.) En af forudsætningerne for et vellykket Musikskoledage i Tivoli er ligeledes det store forarbejde og den forberedelse, som foregår ude på landets musik- og kulturskoler op til dagene i Tivoli. Denne forudsætning mener styregruppen ikke mere er tilstede, da der endnu ikke er vished om, hvornår musik- og kulturskolerne igen kan åbne.

Vi er naturligvis utroligt kede af denne aflysning, og vil nu gå i gang med at afvikle økonomien i projektet. Vi er i løbende dialog med de fonde, som har valgt at støtte projektet i år og afventer tilbagemeldinger fra dem om eventuelle løsninger.

Da en del udgifter allerede er afholdt, vil der kun være mulighed for en delvis tilbagebetaling af deltagergebyret, og dennes størrelse er endnu uafklaret. Vi håber på forståelse og tålmodighed, da denne proces kan være tidskrævende.

Vores absolutte fokus lige nu er at sikre, at Musikskoledage i Tivoli vender tilbage i 2021, og at denne aflysning ikke får alvorlige økonomiske konsekvenser for projektet.

På vegne af styregruppen

Dan Johnsen, projektleder

Nyt om COVID 19 og Musikskoledage i Tivoli 2020

Styregruppen for Musikskoledage i Tivoli arbejder i disse dage på at undersøge mulighederne for at gennemføre Musikskoledage i Tivoli den 6. og 7. juni 2020. Styregruppen er i dialog med Tivoli og følger ligeledes anvisningerne fra regeringen nøje, og det forventes, at styregruppen vil komme med en endelig udmelding i uge 17 vedrørende gennemførelse af projektet.

Min Musik 2019

Musikskoledage i Tivoli sætter igen i år et særligt fokus på original musikskabelse og sangskrivning.

Scenen Orangeriet danner rammen, hvor elever fra Musik- og Kulturskoler landet over spiller deres egen musik hele weekenden.

I 2018 deltog 27 fantastiske artister fra et bredt udsnit af landets musik- og kulturskoler i konkurrencen MIN SANG – og efter en svær udvælgelsesproces, blev vinderne fejret ved en koncert i Tivoli og fik efterfølgende indspillet deres sange hos producer Thomas Stengård.

Igen i år udskriver Musikskoledage i Tivoli en konkurrence – nemlig:

”Min Musik 2019”

Konkurrencen afholdes i samarbejde med Bandakademiet og Musikmetropolen, der sammensætter en jury af professionelle artister og en repræsentant fra musikbranchen. Det hele kulminerer i Tivoli lørdag den 25. maj kl. 15.35 i Orangeriet, hvor de bedste 6 sange afsløres ved en koncert, hvor juryen er til stede og fortæller, hvorfor netop de 6 sange blev valgt.

Med etableringen af en scene dedikeret til original musikskabelse vil Musikskoledage i Tivoli gerne vedblive med at understøtte en udvikling, der allerede er i gang i landet og i mange af landets musik – og kulturskoler, nemlig arbejdet med skabende og kreative processer.

Deltagere fra Min Musik 2018 på scenen ved Orangeriet

Hvordan tilmelder man sig?

I løbet af foråret kan unge sangskrivere og komponister fra musik – og kulturskoler indsende deres musik på max. 5 minutters varighed til konkurrencen. Man kan indsende sin musik på én af følgende måder:

  • Som en lydfil i Mp3 format
  • Link til youtube – video
  • Link til soundcloud
  • Som et lydarkiv eller video fra en smartphone

Der er DEADLINE for indsendelse af værker den mandag den 3. maj til følgende mailadresse: minmusik@musikskoledageitivoli.dk

Husk desuden:

  • navn/navne på komponister/sangskrivere og medvirkende.
  • navn på den musik– eller kulturskole, man kommer fra
  • titel på værket – samt kopi af tekst, hvis der er vokal med tekst i værket (ikke obligatorisk, men juryen bliver glad, hvis de kan læse teksten)

Alle genrer og stilarter er velkomne, også gerne elektronisk musik, musik både med og uden vokal – kort sagt, der er vide rammer 

Hvad kan man vinde?

De 6 værker udvalgt af juryen bliver inviteret til at spille lørdag d. 25. maj kl. 15.35 – 16.20 i Orangeriet i Tivoli, hvor juryen vil være til stede og begrunde valget af de 2 vindere af hovedpræmien samt de 4 ”boblere”. 1. præmien, der gives til to værker, er en studiesession med nogle af landets fremmeste sangskrivere og producere.

Spred det glade budskab! Uden jer – ingen deltagere!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Musikskoledages tovholder på ”MIN MUSIK” Clara Vuust på mail:

minmusik@musikskoledageitivoli.dk